Regulamin sklepu

  1. Firma Skander Wyposażanie Firm prowadzi sprzedaż wysyłkową na podstawie oferty handlowej w postaci indywidualnych ofert oraz poprzez sklep internetowy.
  2. Oferta przeznaczona jest dla podmiotów gospodarczych, m.in. spółek prawa handlowego, instytucji, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Istnieje możliwość zakupów indywidualnych po zaakceptowaniu warunków oraz regulaminu sklepu.
  3. Ceny zawarte w ofercie handlowej są cenami brutto, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT. Obowiązująca stawka podatku Vat w wys. 23% jest doliczana do wartości netto.
  4. W momencie ukazania się nowej oferty handlowej Skander Wyposażanie Firm, wszystkie poprzednie oferty tracą swoją ważność.
  5. Oferta cenowa sklepu internetowego jest ważna w dniu złożenia zamówienia bezpośrednio ze sklepu internetowego.
  6. Ogólne warunki handlowe, które są odmienne lub uzupełniające w stosunku do niniejszych warunków, nawet jeżeli są znane, nie stanowią części składowej umowy. Akceptacja odrębnych warunków handlowych możliwa jest wyłącznie w przypadku, jeżeli  wyraźnie została wyrażona pisemna zgoda Skander Wyposażanie Firm na ich obowiązywanie.
  7. Złożenie zamówienia w firmie Skander Wyposażanie Firm oznacza akceptację niniejszych warunków handlowych.
  8. Przesyłając swoje dane osobowe wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez firmę Skander Wyposażanie Firm swoich danych osobowych zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 („Ustawa o Ochronie danych osobowych”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).
  9. Firma może odstąpić od umowy, jeśli wykonanie usługi stanie się niemożliwe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności w przypadku siły wyższej, jak np. wojna, strajk, epidemia lub w przypadku, gdy sama nie otrzyma odpowiednich dostaw. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie, a poniesione przez niego świadczenia zostaną mu niezwłocznie zwrócone.