Reklamacje i zwroty

1.  Sprzedaż prowadzimy głównie dla firm co oznacza, że przedsiębiorca nie ma prawa zwrotu towaru. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Przedsiębiorca nie jest konsumentem. 

2.  Większośc produktów jest sprowadzana pod zamówienie. W razie zaistnienia konieczności zwrotu, zamawiający powinien skontaktować się z działem handlowym Skander Wyposażanie Firm celem ustalenia ewentualnego sposobu i możliwych warunków zwrotu towaru.Jesteśmy otwarci i chętnie pomożemy. Prosimy pamiętać ,że do czasu zapłaty za towar zawsze mają Państwo możliwość zmiany zamówienia albo rezygnacji z niego.W tym celu prosimy o kontakt z naszą firmą. 

3.  Warunkiem rozpatrzenia ewentualnego  zwrotu jest oddanie nieużywanego i nieuszkodzonego towaru w oryginalnym opakowaniu.

4.  Odstąpienie od zawarcia umowy nie przysługuje w przypadku zamówień na niestandardowe produkty albo  sprowadzone  na indywidualne zamówienie. Dotyczy to między innymi : Meble, Lustra, Obrazy. 

5.  Skander Wyposażanie Firm nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niezgodnie z przeznaczeniem lub wskazówkami z instrukcji oraz nieprawidłowym montażem.

6.  Utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami i przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy Użytkownika

7.  Naprawa gwarancyjna nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz czynności serwisowych do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik rzeczy we własnym zakresie i na własny koszt.

8.  Reklamacje winny być składane pisemnie. Okres rozpatrzenia zgłoszenia wynosi 14 dni od daty wpływu pisma reklamacyjnego do Skander Wyposażanie Firm. Termin może ulec wydłużeniu z uwagi na konieczność sprowadzenia części niezbędnych do naprawy wadliwego towaru.

9.W przypadku braku zgody stron, roszczenia z tytułu reklamacji nie mają wypływu na obowiązek zapłacenia faktury w pełnej wysokości.

10.Zamawiający nie ma prawa dochodzić roszczeń odszkodowawczych z tytułu wad towaru.